Geen producten (0)

Privacy policy

Privacy verklaring

Laatst bijgewerkt: 24 april 2024

Dit privacy beleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van jouw informatie wanneer je gebruik maakt van onze service. Het vertelt je ook over jouw privacy rechten en hoe de wet je beschermt.

We gebruiken jouw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de service ga je akkoord met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. 

 

Interpretatie en definities

Interpretatie

Woorden waarvan de eerste letter is gekapitaliseerd hebben betekenissen die zijn gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of meervoud verschijnen.

 

Definities

Voor de doeleinden van dit privacy beleid:

 1. Account betekent een uniek account dat is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze service of delen van onze service.
 2. Bedrijf (aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze" in deze Overeenkomst) verwijst naar A-S Sounds B.V., Kiehoek 6, 8801 RD.
 3. Cookies zijn kleine bestanden die door een website op jouw computer, mobiele apparaat of elk ander apparaat worden geplaatst en de details van jouw browsegeschiedenis op die website bevatten, onder andere.
 4. Land verwijst naar: Nederland
 5. Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 6. Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 7. Overeenkomst verwijst naar de bindende overeenkomst tussen de gebruiker (jij) en het Bedrijf (A-S Sounds B.V.) met betrekking tot het gebruik van de service op de Website (Maxtotaal), inclusief de algemene voorwaarden, privacy beleid en andere beleidsdocumenten die van toepassing zijn, en eventuele aanvullende overeenkomsten of voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen.
 8. Service verwijst naar de Website.
 9. Serviceprovider betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die namens het Bedrijf gegevens verwerkt. Het verwijst naar derde partijen die door het Bedrijf zijn ingeschakeld om de service te faciliteren, om de service namens het Bedrijf te leveren, om diensten uit te voeren die verband houden met de service of om het Bedrijf te helpen analyseren hoe de service wordt gebruikt.
 10. Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de service of van de service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 11. Website verwijst naar Maxtotaal, toegankelijk via maxtotaal.nl.
 12. Jij betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de service, of het bedrijf of andere juridische entiteit namens wie zodanig persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de service, indien van toepassing.

 

 

Persoonsgegevens beleid

We willen benadrukken dat we persoonsgegevens van onze klanten niet automatisch verwijderen, tenzij de klant er expliciet om vraagt. Wij begrijpen echter dat onze klanten het recht hebben om hun persoonsgegevens te laten verwijderen als ze dat willen. Daarom bieden we onze klanten de mogelijkheid om ons te contacteren via ons e-mailadres klantenservice@maxtotaal.nl of via onze website op de pagina Service om een dergelijk verzoek in te dienen.

We willen er ook op wijzen dat het verwijderen van persoonsgegevens kan leiden tot beperkingen in onze dienstverlening, bijvoorbeeld als de gegevens nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarom raden we klanten aan om goed na te denken voordat ze een verzoek indienen om hun persoonsgegevens te laten verwijderen.

Wij zetten ons in om persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers op een veilige en verantwoorde manier te beheren en te beschermen. Voor meer informatie over ons beleid inzake gegevensbescherming, verwijzen wij je graag naar onze privacyverklaring op onze website.

 

 

Verzamelen en Gebruiken van Persoonsgegevens

Soorten Verzamelde Gegevens

Persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van onze dienst, kunnen wij je vragen bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die gebruikt kan worden om contact met je op te nemen of om je te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan onder meer de volgende gegevens omvatten:

 1. E-mailadres
 2. Voornaam en achternaam
 3. Telefoonnummer
 4. Adres, provincie, postcode, woonplaats
 5. Gebruikersgegevens

 

Gebruikersgegevens

Gebruikersgegevens worden automatisch verzameld tijdens het gebruik van de dienst.

Gebruikersgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres (IP-adres) van jouw apparaat, het type browser, de pagina's van onze dienst die je bezoekt, de tijd en datum van jouw bezoek, de tijd die je besteedt op die pagina's, unieke apparaat identificatiecodes en andere diagnostische gegevens.

Wanneer je toegang krijgt tot de dienst via een mobiel apparaat, kunnen wij bepaalde informatie automatisch verzamelen, waaronder het type mobiel apparaat dat je gebruikt, jouw unieke mobiele ID, het IP-adres van jouw mobiele apparaat, jouw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat je gebruikt, unieke apparaat identificatiecodes en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook automatisch informatie verzamelen die door je browser wordt verstuurd wanneer je onze dienst bezoekt, of wanneer je toegang krijgt tot de dienst via een mobiel apparaat.

 

Gebruik van jouw persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze dienst te leveren en te onderhouden, inclusief het controleren van het gebruik van onze dienst.
 • Om jouw account te beheren: zodat jij je kunt registreren als gebruiker van de dienst. De persoonlijke gegevens die je verstrekt, geven jou toegang tot verschillende functies van de dienst die beschikbaar zijn voor geregistreerde gebruikers.
 • Voor het uitvoeren van een overeenkomst: om de aankoopovereenkomst voor de producten, items of diensten die jij hebt gekocht of voor enige andere overeenkomst met ons via de dienst te ontwikkelen, naleven en uitvoeren.
 • Om contact met jou op te nemen: om contact met jou op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere elektronische communicatievormen, zoals push-notificaties van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie over functies, producten of gecontracteerde diensten, inclusief beveiligingsupdates, wanneer dit nodig of redelijk is voor de uitvoering daarvan.
 • Om jou nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te geven over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die waarover je al hebt gekocht of informatie hebt opgevraagd, tenzij je ervoor hebt gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om jouw verzoeken te beheren: om jouw verzoeken aan ons te beantwoorden en te beheren.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: wij kunnen jouw informatie gebruiken om een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, financiering, of de overname van al of een deel van ons bedrijf door een ander bedrijf te evalueren of uit te voeren, zowel als een lopende onderneming als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij persoonlijke gegevens die wij van onze dienstgebruikers hebben, worden overgedragen als bedrijfsmiddelen.
 • Voor andere doeleinden: wij kunnen jouw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruiktrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze dienstverlening, producten, diensten, marketing en jouw ervaring te evalueren en te verbeteren.

 

Wij kunnen jouw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

 • Met serviceproviders: wij kunnen jouw persoonlijke informatie delen met serviceproviders om het gebruik van onze dienst te monitoren en te analyseren en om contact met jou op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: wij kunnen jouw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, financiering of overname van al of een deel van ons bedrijf door een ander bedrijf.
 • Met gelieerde ondernemingen: wij kunnen jouw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval wij die gelieerde ondernemingen zullen vragen om deze privacyverklaring te respecteren. Gelieerde ondernemingen omvatten ons moederbedrijf en alle andere dochterondernemingen, joint venture partners of andere bedrijven die onder onze controle vallen of die onder gemeenschappelijke controle met ons staan.
 • Met zakenpartners: wij kunnen jouw informatie delen met onze zakenpartners om jou bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer jij persoonlijke informatie deelt of op andere manieren interactie hebt in openbare ruimtes met andere gebruikers, kan deze informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten het publieke domein worden verspreid.
 • Met jouw toestemming: wij kunnen jouw persoonlijke informatie bekendmaken voor elk ander doel met jouw toestemming.

 

Het bewaren van jouw persoonlijke gegevens

We bewaren jouw persoonlijke gegevens voor onbepaalde tijd, tenzij je ons verzoekt om deze te verwijderen. We bewaren en gebruiken jouw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn om jouw gegevens te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidslijnen af te dwingen.

We zullen ook gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens omvatten informatie zoals het IP-adres van jouw apparaat, het type browser dat je gebruikt, de pagina's van onze dienst die je bezoekt, de datum en tijd van jouw bezoek, de tijd die je op die pagina's doorbrengt, unieke identificatiegegevens van jouw apparaat en andere diagnostische gegevens. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze dienst te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens gedurende langere tijd te bewaren.

Overdracht van jouw persoonlijke gegevens

Jouw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, wordt verwerkt op de operationele kantoren van het bedrijf en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen aan - en onderhouden op - computers buiten jouw staat, provincie, land of ander overheidsgebied waar de wetgeving voor gegevensbescherming kan verschillen van die van jouw rechtsgebied.

Jouw toestemming voor deze privacyverklaring gevolgd door jouw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt jouw instemming met die overdracht.

Het bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met deze privacyverklaring en er zal geen overdracht van jouw persoonlijke gegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn, inclusief de beveiliging van jouw gegevens en andere persoonlijke informatie.

 

 

Bekendmaking van jouw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen jouw persoonlijke gegevens worden overgedragen. Wij zullen voorafgaand aan de overdracht van jouw persoonlijke gegevens een melding geven en deze onderworpen worden aan een andere privacyverklaring.

Wetshandhaving

In bepaalde omstandigheden kan het bedrijf worden verplicht om jouw persoonlijke gegevens bekend te maken als dit vereist is door de wet of in antwoord op geldige verzoeken van openbare instanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het bedrijf kan jouw persoonlijke gegevens bekendmaken in de goede trouw dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten of eigendom van het bedrijf te beschermen en verdedigen
 • Mogelijke misstanden in verband met de dienst te voorkomen of onderzoeken
 • De persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek te beschermen
 • Tegen wettelijke aansprakelijkheid te beschermen

 

Beveiliging van jouw persoonlijke gegevens

De beveiliging van jouw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending over het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ons best doen om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om jouw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute beveiliging niet garanderen.

Links naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als je op een link van een derde partij klikt, word je doorgestuurd naar de site van die derde partij. We adviseren je sterk om het privacy beleid van elke site die je bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy beleid of praktijken van enige andere sites of services van derden.

Wijzigingen in dit privacy beleid

We kunnen ons privacy beleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen je op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacy beleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen je ook informeren via e-mail en/of een prominente melding op onze dienst voordat de wijziging van kracht wordt en de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit privacy beleid bijwerken.

We raden je aan om dit privacy beleid periodiek te bekijken voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacy beleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden gepost.

Kinderen

We richten ons niet specifiek op kinderen onder de 16 jaar, maar we verkopen wel producten aan minderjarigen. Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je toestemming hebben van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordiger om onze diensten te gebruiken en om persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van minderjarigen alleen met toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger, of als dit wettelijk is toegestaan. Als we erachter komen dat we persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige zonder geldige toestemming, zullen we deze gegevens onmiddellijk verwijderen.

Wat zijn jouw rechten als gebruiker?

Gebruikers hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze rechten omvatten:

 1. Recht op inzage: Gebruikers hebben het recht om te weten welke persoonsgegevens over hen worden verwerkt en om een kopie van die gegevens te ontvangen.
 2. Recht op rectificatie: Als de persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, hebben gebruikers het recht om deze te laten corrigeren of aanvullen.
 3. Recht op verwijdering: Gebruikers hebben het recht om te verzoeken dat hun persoonsgegevens worden verwijderd als de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld of als de verwerking onrechtmatig is.
 4. Recht op beperking van verwerking: Gebruikers hebben het recht om te verzoeken dat de verwerking van hun persoonsgegevens wordt beperkt in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als de gegevens onjuist zijn of de verwerking onrechtmatig is.
 5. Recht op gegevensportabiliteit: Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 6. Recht van bezwaar: Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen of direct marketing.
 7. Recht om geen geautomatiseerde besluitvorming te ondergaan: Gebruikers hebben het recht om geen beslissingen te ondergaan die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van hun persoonsgegevens.

Wanneer gebruikers een van deze rechten willen uitoefenen, kunnen ze contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke, in dit geval Maxtotaal.nl, via ons e-mailadres klantenservice@maxtotaal.nl, ons telefoonnummer 058-2600123 of via onze website op de pagina Service. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren op het verzoek en ervoor zorgen dat de gebruiker zijn of haar rechten met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens kan uitoefenen.

Derde partijen

Wij maken gebruik van diverse derde partijen om onze diensten mogelijk te maken, zoals ons kassasysteem, webshop software en magazijn software. Wij hebben met deze partijen verwerkersovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens die wij delen met deze partijen veilig en vertrouwelijk worden verwerkt en dat deze partijen voldoen aan de vereisten van de AVG

Picqer

Wij maken gebruik van Picqer, een magazijnsoftware die ons helpt ons magazijn te beheren en verzendingen te verwerken. Picqer verwerkt jouw persoonsgegevens namens ons, zoals naam, adres en bestelgegevens, om verzendlabels te kunnen genereren en de levering van bestellingen mogelijk te maken.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Picqer om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk worden verwerkt en dat Picqer voldoet aan de vereisten van de AVG. Jouw persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere derde partijen dan Picqer, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.

Picqer is gevestigd in Nederland en de Europese Economische Ruimte (EER). Jouw persoonsgegevens worden daarom opgeslagen en verwerkt binnen de EER. Als Picqer om welke reden dan ook persoonsgegevens doorgeeft naar landen buiten de EER, zorgen wij ervoor dat er adequate maatregelen worden genomen om de privacy en beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Lightspeed

We maken gebruik van Lightspeed, een kassasysteem en webshop software, om onze online verkoopactiviteiten te beheren en te optimaliseren. Voor het gebruik van Lightspeed is het nodig dat we persoonsgegevens van onze klanten, zoals naam, adres, e-mailadres en betalingsgegevens, delen met Lightspeed.

We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Lightspeed om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk worden verwerkt en dat Lightspeed voldoet aan de vereisten van de AVG. Jouw persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere derde partijen dan Lightspeed, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.

Lightspeed is gevestigd in Canada en de Verenigde Staten. Jouw persoonsgegevens worden daarom opgeslagen en verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als Lightspeed om welke reden dan ook persoonsgegevens doorgeeft naar landen buiten de EER, zorgen we ervoor dat er passende maatregelen worden genomen om de privacy en beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

PrintNode

PrintNode is toegewijd aan het bieden van een veilige en betrouwbare printservice aan onze klanten. Om ons daarbij te helpen maken we gebruik van een cloud-gebaseerde software genaamd PrintNode, waarmee je vanaf elke locatie kunt printen naar elke printer, ongeacht waar de printer zich bevindt.

We nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en hebben passende maatregelen getroffen om jouw privacy te waarborgen. PrintNode verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om onze dienstverlening mogelijk te maken. Dit omvat bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres en geprinte documenten.

PrintNode bewaart jouw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk. We delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten aan jou. Als we jouw gegevens delen met derden, zorgen wij ervoor dat er adequate maatregelen worden genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

ATB Buitenpost

ATB Buitenpost is onze vertrouwde administratiepartner. We werken nauw samen met ATB Buitenpost om ervoor te zorgen dat onze administratie op professionele wijze wordt verzorgd. We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en nemen de privacy van onze klanten zeer serieus.

In gevallen waarbij persoonsgegevens worden gedeeld met ATB Buitenpost, zorgen we ervoor dat er adequate maatregelen worden genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen. De gegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor ze zijn gedeeld, zoals het verzorgen van administratieve diensten. We hebben een strikt beleid opgesteld om de privacy van onze klanten te beschermen en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Je kunt erop vertrouwen dat jouw persoonsgegevens in goede handen zijn bij ATB Buitenpost.

ATB Buitenpost voldoet aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en we hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke manier worden verwerkt. We zorgen ervoor dat ATB Buitenpost dezelfde hoge normen hanteert als wij wat betreft gegevensbescherming en privacy.

Microsoft 365

Microsoft 365 is een cloud-gebaseerde productiviteitssuite waarmee je toegang hebt tot verschillende tools, zoals Microsoft Word, Excel, PowerPoint en meer. Met Microsoft 365 kun je samenwerken en productief zijn, ongeacht waar je je bevindt en welk apparaat je gebruikt.

Bij Microsoft 365 nemen ze de bescherming van persoonsgegevens van onze klanten zeer serieus en hebben we passende maatregelen getroffen om jouw privacy te waarborgen. We verzamelen en verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om de diensten mogelijk te maken en te verbeteren, zoals jouw naam, e-mailadres en gebruiksgegevens van de tools.

Jouw persoonsgegevens worden veilig en vertrouwelijk bewaard. We delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten aan jou. Als we jouw gegevens delen met derden, zorgen we ervoor dat er adequate maatregelen worden genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Google analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en verbeteren. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies om het gedrag van websitegebruikers te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (inclusief jouw IP-adres) wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk worden verwerkt en dat Google voldoet aan de vereisten van de AVG. Jouw persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere derde partijen dan Google, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in jouw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als je dit doet, je mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken.

Pay.nl

Pay.nl is een Nederlandse betaalprovider die een breed scala aan betaalmethoden ondersteunt, waaronder Apple Pay, Google Pay en Riverty. We gebruiken Pay.nl als derde partij om betalingen te verwerken. Als zodanig hebben ze toegang tot persoonsgegevens van onze klanten, zoals naam, adres, e-mailadres en betaalgegevens. Bij het gebruik van Pay.nl hechten we veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat we voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Pay.nl heeft een privacy statement opgesteld waarin ze aangeven hoe ze omgaan met persoonsgegevens en hoe ze deze beschermen. Ze maken gebruik van beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onthulling, wijziging of vernietiging. Pay.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken van betalingen en het afhandelen van eventuele geschillen.

Als je meer wilt weten over hoe Pay.nl omgaat met persoonsgegevens, dan raden we je aan om hun privacy statement te raadplegen. Hierin vindt je gedetailleerde informatie over de manier waarop zij persoonsgegevens verwerken en welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

PayPal

Wij hebben gekozen voor PayPal als onze betalingsprovider vanwege hun wereldwijde bereik en betrouwbaarheid. Als derde partij begrijpen we dat de bescherming van persoonsgegevens van groot belang is voor onze klanten. Om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan onze hoge standaarden, hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten met PayPal.

PayPal hanteert zijn eigen privacy beleid en gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder het verwerken van betalingen, het bieden van nieuwe producten en functies, het voorkomen van fraude en het voldoen aan wettelijke vereisten. Hoewel wij geen invloed hebben op hun beleid, werken we nauw samen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens veilig en betrouwbaar verloopt.

Wij raden onze klanten aan om het privacy beleid van PayPal zorgvuldig te lezen, zodat zij op de hoogte zijn van de manier waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. Bij ons staat de bescherming van persoonsgegevens van onze klanten hoog in het vaandel en we zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit te allen tijde wordt gewaarborgd.

Pakketpartner

Pakketpartner is een online platform dat het mogelijk maakt voor webwinkels om hun pakketten eenvoudig te versturen via verschillende vervoerders. Om deze dienstverlening mogelijk te maken, verzamelt en verwerkt Pakketpartner persoonsgegevens van klanten, zoals naam, adres en contactgegevens.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en hebben daarom passende maatregelen genomen om de privacy van onze klanten te waarborgen. Pakketpartner deelt persoonsgegevens alleen met derden, zoals vervoerders, als dat nodig is om onze dienstverlening aan je uit te voeren of als dit wettelijk verplicht is.

Pakketpartner is gevestigd in Nederland en de Europese Economische Ruimte (EER). Jouw persoonsgegevens worden daarom opgeslagen en verwerkt binnen de EER. Als Pakketpartner om welke reden dan ook persoonsgegevens doorgeeft naar landen buiten de EER, zorgen wij ervoor dat er passende maatregelen worden genomen om de privacy en beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Trunkrs

Wij maken gebruik van Trunkrs, een derde partij logistieke dienstverlener, om de verzending van onze producten te beheren en uit te voeren. Voor het gebruik van Trunkrs is het nodig dat we persoonsgegevens van onze klanten, zoals naam en adres, delen met Trunkrs om de verzending van bestellingen mogelijk te maken.

We nemen de bescherming van je persoonsgegevens serieus en hebben passende maatregelen getroffen om je privacy te waarborgen. We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Trunkrs om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk worden verwerkt en dat Trunkrs voldoet aan de vereisten van de AVG. Je persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere derde partijen dan Trunkrs, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.

Trunkrs is gevestigd in Nederland en de Europese Economische Ruimte (EER). Je persoonsgegevens worden daarom opgeslagen en verwerkt binnen de EER. Als Trunkrs om welke reden dan ook persoonsgegevens doorgeeft naar landen buiten de EER, zorgen wij ervoor dat er passende maatregelen worden genomen om de privacy en beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Freshdesk

Wij maken gebruik van Freshdesk, een klantenservice software, om onze klanten te helpen bij het oplossen van hun problemen en vragen. Voor het gebruik van Freshdesk is het nodig dat wij persoonsgegevens van onze klanten, zoals naam, e-mailadres en andere relevante informatie, delen met Freshdesk.

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en hebben passende maatregelen genomen om de privacy van onze klanten te waarborgen. We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Freshdesk om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk worden verwerkt en dat Freshdesk voldoet aan de vereisten van de AVG.

We delen jouw persoonsgegevens niet met andere derde partijen dan Freshdesk, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Als we je gegevens delen met derden, zorgen wij ervoor dat er adequate maatregelen worden genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Returnless

Returnless is een derde partij die we hebben ingeschakeld om retouren voor onze klanten af te handelen. Als zodanig heeft Returnless toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens van onze klanten, zoals naam, adres en orderinformatie, om deze service te kunnen verlenen. We hebben echter een verwerkersovereenkomst afgesloten met Returnless om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van onze klanten veilig en vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor de afhandeling van retouren.

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en hebben passende maatregelen genomen om de privacy van onze klanten te waarborgen. We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Returnless om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk worden verwerkt en dat Returnless voldoet aan de vereisten van de AVG.

Wij delen de persoonsgegevens van onze klanten niet met andere derde partijen dan Returnless, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat er adequate maatregelen worden genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat deze alleen worden gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor ze zijn gedeeld. Bij ons staat de privacy van onze klanten hoog in het vaandel en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld.

Als je vragen hebt over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je jouw persoonsgegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, kun je contact met ons opnemen zoals beschreven in onze privacyverklaring.

Sollicitanten en werknemers

We verwerken ook persoonsgegevens van sollicitanten en werknemers. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens gelden andere regels dan voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten. In deze sectie informeren we je over de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten en werknemers.

We verwerken persoonsgegevens van sollicitanten om de sollicitatieprocedure uit te kunnen voeren. Hierbij kan gedacht worden aan naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, cv en motivatiebrief. De persoonsgegevens van sollicitanten worden alleen gebruikt voor het selecteren van de juiste kandidaat voor de betreffende functie. Als de sollicitatieprocedure niet leidt tot een dienstverband bij ons, worden de persoonsgegevens van de sollicitant binnen vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd.

Als je bij ons in dienst treedt, worden je persoonsgegevens verwerkt voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst. Hierbij kan gedacht worden aan naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en kopie identiteitsbewijs. We bewaren deze gegevens gedurende de periode dat je bij ons in dienst bent en gedurende de wettelijke bewaartermijnen daarna.

We delen persoonsgegevens van sollicitanten en werknemers alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de sollicitatieprocedure of de arbeidsovereenkomst, of als dit wettelijk verplicht is.

Als je vragen hebt over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken of als je jouw persoonsgegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, kun je contact met ons opnemen zoals beschreven in onze privacyverklaring.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om jouw online ervaring te verbeteren en om ons in staat te stellen gegevens te verzamelen over het gebruik van onze diensten. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende soorten cookies die we gebruiken en waarom we ze gebruiken.

Technische cookies

Op onze website maken we gebruik van technische cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op je apparaat worden opgeslagen en die essentieel zijn voor het goed functioneren van de website. Ze helpen bijvoorbeeld bij het onthouden van je voorkeuren en het verbeteren van de gebruikerservaring. De technische cookies die we gebruiken, verzamelen geen persoonlijke gegevens en worden niet gebruikt voor reclame of andere commerciële doeleinden. Door onze website te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze technische cookies.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om onze website goed te laten functioneren en jouw voorkeuren te onthouden. Bijvoorbeeld, we gebruiken functionele cookies om jouw inloggegevens op te slaan zodat je deze niet bij elk bezoek opnieuw hoeft in te voeren.

Analytische cookies

We gebruiken analytische cookies, zoals Google Analytics, om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website, zoals het aantal bezoekers, de pagina's die het meest worden bezocht en de tijd die bezoekers op de website doorbrengen. Deze informatie stelt ons in staat om de prestaties van onze website te meten en te verbeteren.

Marketing cookies

We gebruiken marketing cookies om relevante advertenties te tonen op andere websites die je bezoekt. Dit doen we om onze producten en diensten aan te bevelen op basis van jouw interesses en zoekgeschiedenis.

Je kunt jouw cookievoorkeuren op elk moment wijzigen via de instellingen van jouw browser. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van bepaalde cookies de functionaliteit van onze website kan beïnvloeden. Raadpleeg de helpfunctie van jouw browser voor meer informatie over het beheren van cookies.

Toezichthoudende autoriteit

Het privacy beleid van Maxtotaal is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij respecteren jouw privacy en zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Mocht je klachten hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit. Voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Je kunt de AP bereiken via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Beveiligingsmaatregelen

We nemen de bescherming van je persoonsgegevens zeer serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je privacy te waarborgen. Onze servers zijn beveiligd met encryptie, waardoor de gegevens worden versleuteld en beschermd tegen ongeoorloofde toegang.

Om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot je persoonsgegevens, hebben we beperkte toegang tot onze systemen en vereisen we sterke wachtwoorden die regelmatig worden bijgewerkt. Onze servers worden ook regelmatig bijgewerkt met de nieuwste beveiligingsupdates om de veiligheid te waarborgen.

We hebben ook fysieke beveiligingsmaatregelen genomen om de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, zoals de beveiliging van onze serverruimte en de toegangscontrole tot onze gebouwen.

Ons personeel is zich bewust van de beveiligingsrisico's en is getraind om beveiligingsbewustzijn te bevorderen. We maken ook gebruik van een SSL-certificaat en een firewall om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig zijn en beschermd tegen ongeautoriseerde toegang.

Daarnaast willen we vermelden dat we ook camera beveiliging hebben geïmplementeerd als onderdeel van onze beveiligingsmaatregelen. Deze camerasystemen helpen bij het bewaken van onze serverruimtes en gebouwen, en dragen bij aan het versterken van de fysieke beveiliging van je persoonsgegevens. We zorgen ervoor dat de camerabeelden alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerd personeel en worden gebruikt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. We blijven ons inzetten om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van je persoonsgegevens te waarborgen door middel van een uitgebreid scala aan technische, organisatorische en fysieke beveiligingsmaatregelen.

Al deze maatregelen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig zijn en worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of vernietiging. Als je vragen hebt over onze beveiligingsmaatregelen of als je denkt dat je gegevens onveilig zijn, neem dan contact met ons op zoals beschreven in onze privacyverklaring.